Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Vikingské hry / Viking games:TAFL.cz - world of historical table games

Vikingské hry / Viking games

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hneftafl / Tafl

F519761     F519762

Tafl nebo také Hneftafl či Hnefatafl je staroseverská desková hra pro dva soupeře. Hra má představovat vikingský nájezd - čtyři útočící vikingské drakkary proti králi a jeho družiníkům. Hra učila mladé jarly jít za svým cílem a podřídit mu vše, ale s vědomím, že bezdůvodné mrhání životy bojovníků se může nakonec vymstít.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 29 x 29 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále je vyrobena z jasanového dřeva a je ručně zdobena výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

Hra je součástí herní sady č. 1 (= Hneftafl / Tafl  + Tawl-bwrd)

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Tafl or Hneftafl is an old north board game for two players. The game represents a viking raid – four atacking viking drakkars against the king with his defenders. The game taught young jarls to go for their goal and to sacrifice everything for that purpose – but it also taught them to bear in mind that unreasonable wasting of lives of his men can be disastrous in the end.
Game board is made of cow hide and the size is cca 29 x 29 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone is made of ash wood and it is hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.
Game belongs to game set no. 1 (= Hneftafl / Tafl  + Tawl-bwrd)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Halatafl

F500694     F500695


Halatafl je staroseverská desková hra pro dva soupeře. Hra má představovat vikingskou bitvu v její nejtvrdší podobě – boj ve štítové hradbě „skjaldborg“. Je životně nutné prolomit soupeřovu linii bojovníků a tím zvítězit.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 21 x 21 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

Hra je součástí herní sady č. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Halatafl is an old north board game for two players.The game represents the viking battle in its most extreme form  - the fight in the shield wall "skjaldborg". It is a matter of life and death to break through enemy line of fighters and thus to win.

Game board is made of cow hide and the size is cca 21 x 21 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.

Game belongs to game set no. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)

    


----------------------------------------------------------------------------------------------

Tablut

    F519764  F500696  F500697

Tablut je starověká desková hra pro dva soupeře dochovaná z Finska

Hra vychází z Varjagských kořenů - má představovat obranu švédského krále a jeho družiníků proti čtyřem útočícím kmenům nájezdníků - divokých Růsů. Hra je v principech podobná klasickému Taflu. Její pravidla se dochovala díky záznamu přírodovědce Carla von Linne, který je roku 1732 zaznamenal při svých cestách v Laplandu.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 25 x 25 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále je vyrobena z jasanového dřeva a je ručně zdobena výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Tablut is an ancient finnish board game for two players which comes from Finland. The game has Varangian roots - it represents the defence of swedish king and his followers angainst four attacking tribes of raiders - wild Rus tribes. Game is similar to classic Tafl. Its rules have been preserved thanks to botanist and zoologist Carl von Linne, who wrote them down in 1732 during his journey in Lapland.

Game board is made of cow hide and the size is cca 25 x 25 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone is made of ash wood and it is hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.    

----------------------------------------------------------------------------------------------

Valhalla

F519763  F500698  F500699

Valhalla je staroseverská desková hra pro dva soupeře jakoby zázrakem dochovaná a s pohnutou historií. Strategická hra má představovat cestu bojovníka do zásvětí - Valhally a překonávání překážek i nepřízně osudu. Originál byl prý vykopán německým archeologem, který si udělal kopii a naučil ji hrát své děti a vnoučata. Původní hra pak byla zničena při požáru v Berlíně. Díky dětem však hra přetrvala.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 13 x 31 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, runové kostky jsou vyrobena z jasanového dřeva a jsou ručně zdobeny výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Valhalla is an old north board game for two players which has been preserved by a chance and with a great history. The game includes strategy and represents the warrior journey to the land of the Valiant Dead - Valhalla and also overcoming obstacles and fighting the fate on it. The original set is believed to be discovered by a german archeologist who made himself a copy and also taught his children and grandchildren to play it. The original was then lost - destroyed in the fire in Berlin. Thank to the children the game was saved - they never forgot it.

Game board is made of cow hide and the size is cca 13 x 31 cm. Game stones are made of spruce wood, runic dices are made of ash wood and they are hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.    


----------------------------------------------------------------------------------------------

Alea evangelii

F500700     F500701

Alea Evangelii je ranně středověká anglosaská desková hra pro dva soupeře. Hra má představovat konflikt krále a jeho družiníků s dobyvačnými nájezdníky na moři. Tato mamutí hra byla určena jen pro ty nejnadanější námořní vojevůdce, aby vybrousili svou taktiku k dokonalosti.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 44 x 44 cm! Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále a figurky hersirů jsou vyrobeny z jasanového dřeva a jsou ručně zdobeny výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Alea Evangelii is an early mediavel anglo-saxon board game for two players. The game represents the conflict of the king and his defenders against the sea raiders on the open sea. This enormous game was designed for the most apt sea captains and leaders to practise their tactic to perfection.

Game board is made of cow hide and the size is cca 44 x 44 cm! Game stones are made of spruce wood, king stone and hersir stones are made of ash wood and they are hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kvatrutafl

   F519765 F500702 F519790


Kvatrutafl
jepřevzatástaroseverskádeskováhraprodvasoupeře.Hrajeřímsko-byzantskéhopůvodu (známá zde byla pod názvem Tabula) a pro svoji návykovost a hazard s ní spojený bývala často zakazována již tehdy. Z této hry se v průběhu středověku vyvinuly nám dnes známé vrchcáby.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 19 x 31 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, hrací kostky jsou vyrobeny z jasanu a jsou ručně zdobeny výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.
PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Kvatrutafl is an old norse variation of board game for two players. The game originates from Roman and Byzantine empire (known there as Tabula) and for its addictiveness and gambling it was often forbidden to play it even in those times.. This game is ancestor of middle-age backgammon.

Game board is made of cow hide and the size is cca 19 x 31 cm. Game stones are made of spruce wood, dices are made of ash wood and they are hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

    

----------------------------------------------------------------------------------------------
© www.TAFL.cznávštěvníků stránky
celkem90 384
tento týden132
dnes11