Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Historické deskové hry / Historical board games:TAFL.cz - world of historical table games

Historické deskové hry / Historical board games

... zde může být každý válečníkem, velitelem, stratégem, dobyvatelem i psancem na útěku ...

... anyone can be warrior, leader, strategist, conqueror or outlaw on the run here ...

Historické deskové hry / Historical board games:


Zde naleznete hry, které hráli legionáři starých Římanů i hry určené mocným Faraonům Egypta, stejně jako ty, hrané divokými válečníky severu - Vikingy..

..dále se tu hry Keltů určených pro druidy a válečné vůdce, aby při nich ostřili svou mysl..

..nebo hry, které hráli šlechtici, rytíři a králové v časech temného středověku..

..a v neposlední řadě exotické hry z dálné Indie a hry původních amerických obyvatel - Indiánů!You can find here board games played by Old Roman legionarii, Pharaons of Egypt as well as wild warriors of the north - the Vikings..

..also by Celtic tribes and their leaders - Druids and chieftains to prove their strategic abilities..

..or games played by noblemen, knights and kings in the times of Middle ages and Dark ages..

..finally even exotic games from far India and from Native Americans!
 * Vikingské hry / Viking games

 * Keltské hry / Celtic games

 * Římské hry / Roman games

 * Indiánské hry / Indian games

 * Egyptské hry / Egyptian games

 * Indické hry / Ind games


návštěvníků stránky
celkem90 384
tento týden132
dnes11