Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Římské hry / Roman games:TAFL.cz - world of historical table games

Římské hry / Roman games


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Tabula"


F519753  F500596  F500597

Tabula je původem Východořímská - Byzantská desková hra pro dva soupeře. Hru si velmi rychle oblíbili i v Evropě a Skandinávii – seveřané ji hráli pod názvem Kvatrutafl. Pro svoji návykovost a hazard s ní spojený bývala často zakazována již tehdy. Z této hry se v průběhu středověku vyvinuly nám dnes známé vrchcáby

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 19 x 31 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, hrací kostky jsou vyrobeny z jasanu a jsou ručně zdobeny výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Tabula is a board game for two players that originates from Eastern Roman Empire - Byzantine Empire. The game became very famous through Europe and Scandinavia as well - northern tribes played it under the name Kvatrutafl. For its addictiveness and gambling it was often forbidden to play it even in those times. This game is ancestor of middle-age backgammon.

Game board is made of cow hide and the size is cca 19 x 31 cm. Game stones are made of spruce wood, dices are made of ash wood and they are hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

    

----------------------------------------------------------------------------------------------
"Latrunculi"

F612129  F612131  F612130

První zmínka o Latrunculi (celým názvem "Ludus Latrunculorum" - „hra vojáků“ či „nájezdníci“) pochází z prvního století před naším letopočtem, ale je pravděpodobně mnohem starší. Jedná se o starořímskou hru, jejím předchůdcem jsou zřejmě starořecké hry „Petteia“ a „Penta Grammai“. Peršané hráli podobnou hru pod názvem „Nard“.

O hře nalézáme zmínky u Homéra i Platona. Hra učí vůdcovským dovednostem (v civilní variantě) i taktickému vedení bitev (ve vojenské variantě). Obě jsou zde :)

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 23 x 31 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz

The first mention of Latrunculi ("Ludus Latrunculorum" - "game of soldiers" or "mercenaries") comes from 1 century BC but it is probably much older. It is an ancient roman game which derives from Ancient greek "Petteia" and "Penta Gammai". Persians used to play a similar game called "Nard".
Homer and Plato mentioned this game too. The game teaches you how to lead (civil variation) and how to tactically win battles (military varietion). Both are included :)

Game board is made of cow hide and the size is cca 23 x 31 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Tres Lineatae"


F612132


Tres Lineatae (známá též jako Terni Lapilli) v překladu „tři malé kameny“ je hra starořímského původu – cca z 1 století př.n.l. Hra je předchůdcem známější Tic-Tac-Toe a Mlýn, na americkém kontinentu se její indiánská verze nazývá Pikaria. Hra byla díky své jednoduchosti a minimalistickému provedení masivně rozšířena po celém Římském imperiu.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 17 x 17 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


The Tres Lineatae (known as Terni Lapilli) meaning "three little stones" is of ancient roman origin - cca 1. century BC This games is ascendent to Tic-Tac-Toe and Merrels, similar games called Pikaria was played In America by Natives. The game was widespread through Roman Empire because it was simple and minimalistic.

Game board is made of cow hide and the size is cca 17 x 17 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.


----------------------------------------------------------------------------------------------
"Duodecima Scripta"

F612133  F612134  F612135    

Starořímská hra Ludus Duodecim Scriptorum byla známá také jako "12 řádků" či "12 znaků". Herní deska se vyznačovala mnoha variantami za použití různých symbolů či slovních citátů. První zmínky o ní pochází z 1 stol. př.n.l., její kořeny nalezeneme v Severní Africe (je příbuzná s egyptským Senetem) a byla nalezena také v dávné Nubii (Qustul). Zmiňovaná byla i v OvidioviUmění milovat.


Na hrací desce mohou být tyto (dochované) nápisy a citáty:

1."VENARI LAVARI LUDERE RIDERE OCCEST VIVERE" = "Lov, laškování v lázních, hry a smích, to je život." - o radosti a užívání života plnými doušky

2."LEVATE DALOCU LUDERE NESCIS IDIOTA RECEDE" = "Seber se a zmiz, nemáš na to, idiote, uteč!" - dle nálezu v Římě

3."PARTHI OCCISI BRITTO VICTUS LUDITE ROMANI" = "Parthové jsou mrtví, Britové poraženi, trénujte dál Římané!" - radost valečníkova

4."LUDITE SECURI QVIBVSAES EST SEMPER IN ARCA" = "Hraj bezstarostně, když máš plný měšec" – klasický citát

5."SPERNE LUCRUM VERSAT MENTES INSANA CUPIDO" = "Odmítej výhry. Nepěstuj podvod, bláznovství ani nenasytnost." - jak zachovat sebekontrolu a disciplinu

6."CIRCUS PLENUS CLAMOR INGENS IANUAE TENSAE" = "Cirk je plný, tak hlučný a brány praskají ve švech." - velké slavnosti a hýření

7."ABEMUS IN CENA PULLUM PISCEM PERNAM PAONEM" = "K večeři: kuře, ryba, šunka, páv" – nález z taverny, rozverná kombinace hry a jídelního lístku


Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 15 x 33 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, hrací kostky jsou vyrobeny z jasanu a jsou ručně zdobeny výpalem. Nápisy jsou ručně ryté. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.czDuodecima Scripta is an Ancient Roman Empire game for two players that was known as "Ludus Duodecim Scriptorum" or "12 lines" or "12 marks". The game boards show manz varieties using different symbols an inscriptions. First mentions come from 1 century BC, its roots originate on Northern Africa - it is related to egyptian Senet and it was also excavated in Ancient Nubi (Qustul). The game is mentioned in The Art of Love by Ovidius also.

There can be these classic quotations on the game board in Latin:

1."VENARI LAVARI LUDERE RIDERE OCCEST VIVERE" = "Hunting, bathing, playing games and laughing, this is life." - about the joy of life and living the life

2."LEVATE DALOCU LUDERE NESCIS IDIOTA RECEDE" = "Get up from your seat; you don't know how to play; get lost you idiot!" - according to the find in Rome

3."PARTHI OCCISI BRITTO VICTUS LUDITE ROMANI" = "The Parth are dead, the Britons defeated, sport Romans!" - warrior's joy

4."LUDITE SECURI QVIBVS AES EST SEMPER IN ARCA" = "Play without concern when your purse is full" – classic quatation

5."SPERNE LUCRUM VERSAT MENTES INSANA CUPIDO" = "Reject the winnings. End the deceit, the madness and the greed." - jhow to keep self-control and discipline

6."CIRCUS PLENUS CLAMOR INGENS IANUAE TENSAE" = "The circuss is full, en enormous clamor the gates are bulging." - great celebration and feasting

7."ABEMUS IN CENA PULLUM PISCEM PERNAM PAONEM" = "For dinner: chicken, fish, hama,peacock " – froma taverna table find, combination of a game and a menu

Game board is made of cow hide and the size is cca 15 x 33 cm. Game stones are made of spruce wood, dices are made of ash wood and they are hand decorated with fire burning. The quotations are hand-carved. The game includes detailed game rules.© www.TAFL.cz
návštěvníků stránky
celkem90 384
tento týden132
dnes11