Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Egyptské hry / Egyptian games:TAFL.cz - world of historical table games

Egyptské hry / Egyptian games


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Tau"

F500592     F500593

Tau je staroegyptská desková hra pro dva soupeře. Hra byla určena samotným vládcům nad životem a smrtí poddaných - Faraonům. Na ní poprvé zkoušeli moc i břímě své neomezené vlády. Šance mají na počátku oba soupeři stejné - a je jen na nich kdo dokáže svou armádu dovést k totálnímu vítězství

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 31 x 31 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Tau is an ancient egyptian board game for two players. The game was intended only for Pharaons - masters above life and death of their folk. And in this game they first tried the limits of their absolute power and also the burden of might. In the beginning both players have same chances - it is only up to each who will be able to lead their army to total victory.

Game board is made of cow hide and the size is cca 31 x 31 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.----------------------------------------------------------------------------------------------
"Senet"
F612127  F612128

Senet je staroegyptská desková hra pro dva soupeře. Nejstarší nález Senetu pochází z hrobky Hesy (Třetí dynastie cca 2 600 př.n.l), nejstarší hieroglyfické vyobrazení pochází z cca 3 500 př.n.l (předdynastický Egypt). Překlad zní „cesta-putování“- míněna pouť po smrti ve světě mrtvých.

Vzhledem k roli náhody hra plně podporovala egyptskou víru v moc a sílu Osudu a předurčení. Úspěšný hráč tak byl zjevně pod ochranou bohů (Ra, Thoth a Osiris). Hra byla často součástí hrobové pohřební výbavy (coby průvodce zásvětím) a odkazy na ni jsou i v egyptské Knize mrtvých.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 25 x 12 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz

 

The Senet is ancient Egyptian game for two players. The oldest archeological find of Senet comes from Hesa tomb (Third dynasty cca 2 600 BC), the oldest hieroglyphical evidence is cca 3 500 BC (pre-dynastic Egypt). The Senet means "journey" meaning the journey of the dead after they die.
There is a lot of random in this game and this correspond with the egyptian belief in the power of Fate and predestination. A player who is succesfull is obvisly under the protection of gods (Ra, Thoth, Osiris). The game was also found in funeral things  (as a guidence in the afterlife) and there are refenrencies on it even in the Egyptian Book of the dead.

Game board is made of cow hide and the size is cca 25 x 12 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.© www.TAFL.cz
návštěvníků stránky
celkem90 384
tento týden132
dnes11